" Zaista se volim šaliti, ali u šali govorim samo istinu."
Muhammed, s.a.w.s.

Dobro koje traje

 
Vijesti
Aktuelno
Ured muftije
Iz džemata
Amber
E-vijesti

Ako želite primati obavijesti, prijavite se na e-vijesti

Upiši e-mail:

Odjava e-vijesti
Pošalji prijavu »
 
Zemzem
BIR
Babajić pogrebne storitve

20. oktobar 2017

Sva dobra djela koja čovjek uradi možemo podijeliti u dvije grupe: ona koja je učinio za svoga života i ona koja stiče nakon svoje smrti.

Cjelokupno islamsko učenje utemeljeno je na dva stuba: Vjerovati i činiti dobra djela. U dobra djela, osim iskazivanja pokornosti Uzvišenom Bogu kroz različite vrste obreda (namaz, post, zekat, hadždž), spada i svako dobročinstvo koje čovjek učini bilo kojem Božijem stvorenju. Dobro, odnosno širenje blagostanja među Božijim stvorenjima, tako postaje jedna od najvažnijih intencija islamskoga učenja. U ostvarenju ovog plemenitog cilja je i hadis Božijeg Poslanika Muhammeda, a.s., u kome se naglašava da će čovjeku stizati nagrada za dobra djela i nakon njegove smrti u tri slučaja: kada učestvuje u trajnom dobru, kada doprinese razvoju nauke i naučnih izuma-dostignuća, te kada na ispravan način odgoji svoje potomke.

U trajno dobro spada svaki oblik humanog unaprijeđenja i izgradnje ljudskog društva, kao naprimjer: učešće u izgradnji škola, bolnica, domova za nezbrinute, održavanje puteva, svih ustanova od opće društvene koristi koje pomažu siromašnima i nezbrinutima (vrtići, i sl.). U ovu grupu dobrih djela spada izgradnja, održavanje i briga za vjerske objekte u kojima se ljudi uče vjeri u Boga i svim vrijednostima koje doprinose blagostanju ljudskog roda. U to se može ubrajati i sađenje voća i drveća čijim plodovima će se koristiti ljudi i životinje.

U korisno znanje spada svaki oblik pismene i usmene riječi koji afirmira nauku i naučna istraživanja koja koristi napretku ljudske civilizacije.

Odgajanje djece je dvostruko dobro: na ličnom i kolektivnom planu. Prvo, pomaže se izgradnja zdrave ličnosti (pojedinca) i identiteta koji će se zalagati za opće ljudske i civilizacijske vrijednosti. Drugo, samo tako odgojen pojedinac predstavlja kolektivnu vrijednost jedne zajednice i društva općenito.

Sve nabrojano predstavlja neprekinut lanac dobra sa kojim je čovjek povezan čak i nakon svoje smrti. Činiti dobro i i(za) sebe ostaviti dobro, tako postaje osnovni imperativ čovjekovog cjelokupnog postojanja: života na ovom i budućem svijetu. Sve što čovjek uradi za opće dobro ljudskoga roda, svjedočit će njegovu ispravnu vjeru u Boga. ''Najbolji čovjek je onaj koji najviše koristi drugim ljudima'' – riječi su Božijeg Poslanika.

Nevres Mustafić

                                      

 
Galerija
Noč Kur'ana v Ljubljani
14. decembar 2015
Delegacija IZ u Kataru
17. decembar 2013
Anketa
Koje godine je rođen Muhammed, a.s.?
 
Zbiranje sredstev za Džamijo
Statistika
Ukupno: 450 since 25.10.2011
Ovaj mjesec: 49
Ove sedmice: 17
Danas: 2